• Package Services

    Usługi pakietowe

    Na podstawie profilu odwiertu, stratyfikacji geologicznej i danych litologicznych, cech konstrukcyjnych silników wiertniczych oraz wyników poprzednich zastosowań, DeepFast zaprojektuje narzędzia wiertnicze dla tej formacji za pomocą oprogramowania komputerowego.